Start Ang dating daan cult

Ang dating daan cult

Ang alaala ng mga taong ilinalarawan ng mga imaheng ito ay nagsisilbing inspirasyon at huwaran nating mga nandito pa sa lupa at patuloy na nakikibaka.

What is the best way to evangelize someone who is in a cult or false religion? What is the difference between Christianity and Islam?

Should Christians be tolerant of other people's religious beliefs? What is the difference between Christianity and Judaism?

Eli Soriano is afraid to accept their challenge while their teaching have been proven to false so many times in the past.

Sana ay hindi tayo kasama ng mga taong walang naiintindihan at mabilis lang magturo ng mga pagkakamali sa ibang tao.

In order to refute the claim of some Catholic Apologist who visits this blogsite, I decided to show some video clips uploaded on Youtube of some of the debates that we already have against Catholics.

Ben Naluz The funny thing about these Catholics is they never dared to let a Catholic Priest face Bro.

Ilang larawan ba ng mga mahal natin sa buhay ang nasa ating tahanan?